Chuyên Đề Sức Khỏe cho Doanh Nghiệp

Xây dựng môi trường làm việc khỏe mạnh

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác tạo nhận thức và khuyến khích lối sống lành mạnh cho nhân viên, các bác sĩ và chuyên gia của Family Medical Practice thường tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề sức khỏe cho các khách hàng doanh nghiệp.

Đối với các khách hàng của dịch vụ khám sức khỏe tổng quát định kỳ, chúng tôi có thể tổ chức một buổi báo cáo kết quả khám sức khỏe nói chung, kết hợp với bài nói chuyện chuyên đề về một trong những bệnh phổ biến dựa trên kết quả khám sức khỏe để nhân viên hiểu rõ nguyên nhân, điều trị và phòng tránh bệnh.

Thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề sức khỏe, khuyến khích nhân viên hướng đến lối sống lành mạnh và bảo vệ sức khỏe, góp phần giúp doanh nghiệp giảm bớt số lượng nhân viên nghỉ ốm, gia tăng năng suất làm việc và giảm chi phí y tế.

Các doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức hội thảo hay nói chuyện chuyên đề sức khỏe, vui lòng liên hệ Phòng Tiếp Thị của Family Medical Practice gần nhất.