Hợp Đồng Thanh Toán Hàng Tháng

Hợp đồng thanh toán hàng tháng với Family Medical Practice mang đến cho các khách hàng doanh nghiệp một phương thức thanh toán thuận tiện cho các hóa đơn y tế của nhân viên. Hợp đồng này không bao gồm bất kỳ khoản phụ phí hoặc phí thành viên nào khác.

Với phương thức hợp đồng thanh toán hàng tháng có giá trị tại tất cả các phòng khám thuộc hệ thống Family Medical Practice trên toàn quốc, doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện cho nhân viên cũng như gia đình họ tận hưởng tiện ích của dịch vụ y tế "không cần tiền mặt" khi đến khám chữa bệnh tại Family Medical Practice. Phạm vi dịch vụ của hợp đồng có thể được điều chỉnh dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp.

Hàng tháng Family Medical Practice sẽ gửi hóa đơn tài chính của chi phí y tế phát sinh trong tháng đến doanh nghiệp. Phương thức này giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí và đơn giản hóa thủ tục hành chính khi thanh toán dịch vụ y tế cho nhân viên.

Để biết thêm thông tin dịch vụ và ký kết hợp đồng, vui lòng liên hệ Phòng Tiếp Thị của Family Medical Practice gần nhất.