Xem FMP video

Da Nang COVID Hotline - ∗9999

Anthony Gilpin

We just wanted to Thank You for all your help with Miss Sylvia Wright and also for the help with our accommodation and Taxi.

You and all your staff could not have been more obliging and helpful, and it made a difficult time for us so much easier.

Many many thanks to you all and we hope you all have a Merry Xmas and A Happy and Health...

Anthony Gilpin

Khám Định Kỳ Cho Trẻ

Thường thì phụ huynh chỉ đưa trẻ đi khám khi các bé bị bệnh, tuy nhiên thăm khám bé “khi không có bệnh” cũng khá quan trọng. Ý tôi muốn đề cập ở đây là tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cho trẻ từ sơ sinh cho đến tuổi thiếu niên, bao gồm cả kiểm tra thể chất và tinh thần.

Bs. Agnes R. Viay
Loading...