Phòng Khám Đà Nẵng

96 - 98 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: +84 236 3582 699
24hrs: +84 913 917 303
Fax: + 84 236 3583 049
Email: danang@vietnammedicalpractice.com
Cấp cứu: 0913917303

TIẾP CẬN: Năm phút đi xe từ sân bay quốc tế Đà Nẵng trên đường Nguyễn Văn Linh.Giờ hoạt động
Thứ Hai đến thứ Sáu, 8:00 sáng, chiều 5: 30 chiều
Thứ Bảy 8:30 sáng 12/12
Chủ nhật 8:30 sáng 12/12

Đăng ký nhận email từ Family Medical Practice