Bs. Jane Shadwell-Li
Chuyên khoa:
Nội Tổng Quát
Quốc tịch:
United States
Ngôn ngữ:
Anh, Mandarin

Bằng cấp chuyên môn

1994M.D. New York State University Medical School at Stony Brook, USA
1997North Shore University Hospital—NYU School of Medicine/Sloan Kettering Internal Medicine Residency, USA
1998 & 2008American Board of Internal Medicine
2000American Board of Internal Medicine