Bs. Nana Akino
Chuyên khoa:
Phụ Khoa
Quốc tịch:
Nhật Bản
Ngôn ngữ:
Anh, Nhật

Quá trình đào tạo và công tác

2015–2019Clinical Fellow, Department of Obstetrics and Gynecology, University of Tokyo Hospital
2012–2015Senior Resident, Ob-Gyn, University of Tokyo Hospital
2010–2012Junior Resident in Medicine, JR Tokyo General Hospital

Bằng cấp chuyên môn

2019Ph.D. (Reproductive, Development and Aging Sciences), The University of Tokyo
2010M.D. (Reproductive, Development and Aging Sciences), The University of Tokyo