Bs. Pedro L. Trigo
Chuyên khoa:
Nội Tổng Quát
Quốc tịch:
Argentina
Ngôn ngữ:
Anh, Tây Ban Nha

Quá trình đào tạo và công tác

2000-2009Deputy Head of liver Transplant Unit of Argerich Hospital, Buenos Aires, Argentina

Bằng cấp chuyên môn

1999Fundamental Critical Care Support Course
1997Fellowship, Liver Transplant Unit, Pittsburgh University, Pittsburgh, EE.UU
1994Intensive Care Unit, Velez Sarsfield Hospital
1994Internal Medicine Residency, Hospital Espanol de Buenos Aires, Argentina
1991M.D. Honor Degree, Facultad de Medicine, Universidad de Buenos Aires, Argentina